Vedlikehold av benkeplate i granitt

Granitt er et fullstendig naturlig materiale med tydelig unik farge og mønster. Granittens hardhet og gode bearbeidingsegenskap gjør at det er et utmerket byggemateriale.

Granitt som brukes til fremstilling av benkeplater utvinnes fra jordskorpen og skjæres til riktig størrelse, og deretter behandles steinplatens overflate og kanter.

Benkeplater i granitt kan kjennetegnes først og fremst av ekstrem holdbarhet og varmebestandighet, og ved regelmessig vedlikehold vare de virkelig lenge.

Hvordan rengjøre en benkeplate i granitt?

En mikrofiberklut som er fuktet med varmt vann er best egnet for daglig rengjøring. For fastsittende skitt anbefaler vi å bruke et nøytralt, svakt alkalisk (pH-verdi 8-10) eller svakt surt (pH 4-6) vaskemiddel.

Lengste levetid sikrer man ved bruk av spesielle rengjøringsmidler for vedlikehold av overflater i naturstein. Det bør imidlertid unngås rengjøringsmidler, som inneholder blekemidler, har skurende virkning eller er svært sure, da disse kan forårsake permanente skader på overflaten.

Hva gjør man med flekker?

Det første alternativet mot flekker er alltid forebygging. Beskytt benkeplater i granitt mot eksponering for kjemikalier eller etsende stoffer. I nærheten av benkeplater, spesielt polerte og skinnbelagte overflater, vær forsiktig med metallgjenstander, da disse kan forårsake riper.

Smuss og flekker som har havnet på overflaten anbefaler vi å fjerne umiddelbart med tørkepapir, vann og vaskemiddel for å forebygge permanente skader. Hvis dette blir stående lengre på overflaten kan smuss tørke seg fast, eller trekke inn i steinen. Hvis dette skjer likevel, unngå etsende stoffer, og bruk spesielt rengjøringsmiddel for naturstein. Deretter vask overflaten med vann og vaskemiddel. Egnede rensemidler får du hos oss, eller avhengig av ditt bostedsland i lokale salgssteder.

Hvordan unngå varmeskader og riper?

Selv om granitt er kjent for sin ripe- og varmebestandighet, kan den likevel skades. For å unngå riper anbefaler vi å bruke skjærebrett, og overflatene kan beskyttes mot varmeskader med varmeunderlag.

Trenger granitt ytterligere vedlikehold på lang sikt?

Overflatene i granitt impregneres for å sikre lang levetid – dvs. de impregneres med tettende kjemikalier, som forhindrer væske å trenge inn i steinen. Likevel, over tid svekkes dette beskyttende laget, og det er uunngåelig å behandle benkeplatene regelmessig på nytt for å beskytte dem.

Behovet for ny behandling er hovedsakelig avhengig av brukshyppighet og nøyaktig granittype. Overflater i lys granitt bør behandles hvert år, for mørk granitt er 1-2 år tilstrekkelig.

For etterimprengering av benkeplater i granitt bør man bruke et spesielt impregneringsmiddel for naturstein. Egnede rensemidler får du hos oss, eller avhengig av ditt bostedsland også i lokale salgssteder.