Vedlikehold av glass over kjøkkenbenk

Hvordan rengjøre glass over kjøkkenbenk?

For vanlig vask av glass over kjøkkenbenk er det som regel tilstrekkelig med mye rent vann. For fjerning av støv og sprut passer et vanlig rengjøringsmiddel og en myk klut. Takket være materialets herding utgjør ikke vanlige rengjøringskjemikalier en fare for glasset.

For glass som er festet med dekorative bolter unngå bruk av rengjøringsmiddel i nærheten av boltene, fordi kjemikalier kan komme inn bak glasset gjennom bolthullene. I tillegg også være forsiktig ikke for å poltkinnitusega glass kantene.

Hvordan beskytte glass over kjøkkenbenk mot riper og andre skader?

Ved vedlikehold av glass over kjøkkenbenk unngå slipende kluter og rengjøringsmidler, da de kan forårsake riper. Det samme gjelder for alle skarpe gjenstander. Kjemikalier som har en særlig skadelig virkning for glasset er forskjellige syrer, ammoniakk, kraftige vaskemidler, slipemidler, konsentrert klor og natriumhydroksyd.

For å unngå riper og skader skyll av vaskemiddelet med rent vann, og deretter fjern mesteparten av vannet med en gummiskrape. For endelig tørking tørk av overflaten med en myk klut.

Hvis din glass over kjøkkenbenk ikke er omgitt av skap og vegger på alle sider, skal man være forsiktig med respektive kanter – støt på siden kan knuse hele glasset. Fordelen med sikkerhetsglass sammenlignet med andre typer glass er at det oppstår ikke farlige skarpe glassbiter, både under installasjon og ved senere bruk.