Vedlikehold av benkeplate i kompositt

Kvarts eller presset granitt er et industrielt komposittmateriale. Selv om det er en såkalt kunstig stein, består den faktisk ca. 90 % av naturstein, som man har tilsatt kun en liten mengde av binde- og fargestoffer for et vakrere utseende og bedre konsistens.

Kvartsstein som brukes til fremstilling av benkeplate skjæres først i riktig størrelse, og deretter behandles steinplatens kanter og overflate.

Benkeplater i kvarts kjennetegnes først og fremst av holdbarhet og vannbestandighet. Overflatene er lette å vedlikeholde, og ved skikkelig vedlikehold holder de seg svært lenge.

Hvordan rengjøre benkeplate i kvarts?

En mikrofiberklut som er fuktet med varmt vann er best egnet for daglig rengjøring. For fastsittende skitt anbefaler vi å bruke et nøytralt, svakt alkalisk (pH-verdi 8-10) eller svakt surt (pH 4-6) vaskemiddel.

Lengste levetid sikrer man ved bruk av spesielle rengjøringsmidler for vedlikehold av overflater i kvartsstein. Det bør imidlertid unngås rengjøringsmidler, som inneholder blekemidler, har skurende virkning eller er svært sure, da disse kan forårsake permanente skader på overflaten.

Hva gjør man med flekker?

Det første alternativet mot flekker er alltid forebygging. Beskytt benkeplater i kvarts mot eksponering for kjemikalier eller etsende stoffer.

Smuss og flekker som har havnet på overflaten anbefaler vi å fjerne umiddelbart med tørkepapir, vann og vaskemiddel for å forebygge permanente skader. For fastsittende skitt, bruk en spesiell vaskemiddel for kvartsplater. Deretter vask overflaten med vann og vaskemiddel. Egnede rensemidler får du hos oss, eller avhengig av ditt bostedsland i lokale salgssteder.

Hvordan unngå varmeskader og riper?

Ulempen med kvarts er dessverre mangel på varmemotstand, derfor anbefales det ikke å la varme tallerkener og andre gjenstander stå lenge på benkeplaten. Varmeunderlag hjelper med å beskytte overflaten mot varmeskader. Kvarts tåler riper bedre, men for sikkerhets skyld anbefaler vi å bruke skjærebrett.

Trenger kvarts behov ytterligere vedlikehold på lang sikt?

Benkeplater i polert kvarts krever ikke behandling med impregneringsmidler fordi de er helt vannbestandige. Ved vanlig bruk gjelder det samme gjelder for andre overflatebehandlinger.