Vedlikehold av benkeplate i keramisk materiale

Keramikk er et materiale laget av komponenter av naturlig opprinnelse, hovedsakelig leire eller sand. Keramikkens kontrollerte blandede sammensetning gjør det mulig å skape et ekstremt fleksibelt og slitesterkt materiale, som har en holdbarhet også der hvor andre materialene har en tendens til å svikte.

For fremstilling av benkeplater brukes varmebehandlede keramiske fliser, som skjæres i riktig størrelse, og deretter behandles platens kanter og overflate.

Keramikkens naturlige egenskaper og ytterligere behandling gir den er spesielt god ripe- og varmebestandighet, og forhindrer væsker å trenge inn i materialet. Overflatene er lette å vedlikeholde, og ved skikkelig vedlikehold holder de seg svært lenge.

Hvordan rengjøre benkeplate i keramisk materiale?

En mikrofiberklut som er fuktet med varmt vann er best egnet for daglig rengjøring. For fastsittende skitt anbefaler vi å bruke et nøytralt, svakt alkalisk (pH-verdi 8-10) eller svakt surt (pH 4-6) vaskemiddel.

Det bør imidlertid unngås rengjøringsmidler, som inneholder blekemidler, har skurende virkning eller er svært sure, da disse kan forårsake permanente skader på overflaten.

Hva gjør man med flekker?

Det første alternativet mot flekker er alltid forebygging. Beskytt benkeplater i keramisk materiale mot eksponering for kjemikalier og etsende stoffer.

Smuss og flekker som har havnet på overflaten anbefaler vi å fjerne umiddelbart med tørkepapir, vann og vaskemiddel for å forebygge permanente skader.

Hvordan unngå varmeskader og riper?

Benkeplater i keramisk materiale tåler varme. Det betyr at man slipper å bekymre seg for overflate- og fargeskader forårsaket av varme gjenstander. Overflatene er også meget motstandsdyktige mot riper. Likevel anbefaler vi å være forsiktig med tunge gjenstander, og unngå kraftige støt.

Trenger keramikk ytterligere vedlikehold på lang sikt?

Benkeplater i keramisk materiale krever ikke behandling med impregneringsmidler fordi de er helt vannbestandige.